Đây là tiêu đề bài viết Đây là tiêu đề bài viết

Giống như ảnh Raw, Astra theme được xem là theme thuần, chưa qua tinh chỉnh và thêm tính năng nặng nề.

Có thể nhiều người cần ngay theme mì ăn liền với thiết kế sẵn. Tuy nhiên, tôi thích tự cá nhân hoá tạo khác biệt theme website mình sử dụng.

Nếu bạn có cùng mong muốn như vậy, Astra là một lựa chọn tốt. Bạn có thể tinh chỉnh theme theo ý của bạn. Đương nhiên bạn cần một kiến thức đủ tốt để thực hiện như CSS, PHP, HTML cơ bản,…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

, ,